Provincializing the Dutch State: South Holland in the 19th Century

Stefan Couperus, Harm Kaal, Nico Randeraad, Paul van Trigt

Abstract


In contrast to the image of the Netherlands as a solid state since the early modern period, this article argues that Dutch statehood was the product of a hard won process that required a good part of the nineteenth century to reach some sort of administrative consolidation. We look at state building from a decentered perspective, not so much from above or below, but rather from the middle, concentrating ourselves on the province of South-Holland, and from within, foregrounding the piecemeal fine-tuning of the administrative system at the provincial level. We show that every administrative intervention had a spatial element or – to put it differently – created its own spatiality. The province, in that sense, was not a fixed territorial entity, but an amalgamation of spatial properties, depending on the administrative issue at stake.

 

Schlagworte


History; Netherlands; South-Holland

Literaturhinweise


(Printed) Sources

Circular 30 January 1818, no. 225/1012, published in: D.J. ten Zeldam Ganswijk: Bijdragen tot de geschiedenis van het staatsbestuur in ons vaderland en meer bijzonder in het gewest Zuid-Holland gedurende de jaren 1813 tot en met 1845, vol. 2, Dordrecht 1847-1849, p. 474–475. Handelingen van de regering en de Staten-Generaal over de herziening der grondwet, 1847-1848, vol. 1, The Hague 1848. National Archives, KdK 1841-1897, 2.02.04, inv.nr. 4477, Verslag van de Gouverneur aan de Koning, The Hague, 30 April 1842. Provinciehuis Zuid-Holland – Provinciaal Archief, Notulen van de Provinciale Staten (1882), no. xxvii, 18 July 1882 Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling: Nationale identiteit in Nederland. Internationalisering en nationale identiteit, The Hague 1999. Verslag Gedeputeerde Staten over het jaar 1851.Verslag Gedeputeerde Staten over het jaar 1858. Verslag Gedeputeerde Staten over het jaar 1859. Verslag Gedeputeerde Staten over het jaar 1860. Verslag Gedeputeerde Staten over het jaar 1865. Verslag Gedeputeerde Staten over het jaar 1866. Verslag Gedeputeerde Staten over het jaar 1869. Verslag Gedeputeerde Staten over het jaar 1876. Verslag Gedeputeerde Staten over het jaar 1907. Verslag Gedeputeerde Staten over het jaar 1909. Verslag Gedeputeerde Staten over het jaar 1965. Verslag Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan Provinciale Staten over 1830, The Hague 1831. Verslag Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan Provinciale Staten over het jaar 1832, The Hague 1833. Verslag Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan Provinciale Staten over 1869, The Hague 1870. Verzameling van door het Provinciaal Bestuur van Zuidholland, door het Provinciaal Blad uitgevaardigde aan de Plaatselijke Besturen gerigte circulaires, enz., 2 vols., The Hague 1845 and 1856. ELZELINGEN, J.M.W. van Elzelingen: Onderzoek groote verkeerswegen I, Het land tusschen de stroomen (Krimpenerwaard, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden), The Hague 1914. HOGENDORP, Gijsbert Karel van: »Aanmerking op de Grondwet«, in: H.Th. Colenbrander (ed.): Ontstaan der Grondwet, vol. 1, The Hague 1908. LEEUWEN, Hendrik Jan van: De provinciale wet, Heusden 1911. OPPENHEIM, Jacques: Het Nederlandsch gemeenterecht, Groningen 1895.

Secondary Literature

BECKER, Peter / William Clark (ed.): Little Tools of Knowledge. Historical Essays on Academic and Bureaucratic Practices, Ann Arbor 2001. BEVIR, Mark / Roderick A.W. Rhodes: The State as Cultural Practice, Oxford 2010. BLOK, Gemma / Joost Vijselaar: Terug naar Endegeest. Patiënten en hun behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest 1897-1997, Nijmegen 1998. CHAKRABARTY, Dipesh: Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton NJ 2007. CLERCQ, Peter R. De: »De ontwikkeling van het provinciale wegennet tot 1953«, in: Van der Gouw (ed.): Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland, The Hague 1975, p. 95–144. COLLIN, Peter et. al. (ed.): Regulierte Selbstregulieriung in der westlichen Welt des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 2014. COUPERUS, Stefan: »Economie«, in: Pots / Randeraad (ed.): Behoedzaam bestuur. Twee eeuwen provincie Zuid-Holland, Leiden 2014, p. 247–276. GANZENMÜLLER, Jörg / Tatjana Tönsmeyer (ed.): Vom Vorrücken des Staates in die Fläche. Ein europäisches Phänomen des langen 19. Jahrhunderts, Köln, Weimar, Wien 2016. GOUW, J.L. van der: De Ring van Putten, The Hague 1967. • »De ontwikkeling van de dienst van de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland (1875-1955) «, in Van der Gouw (ed.): Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland, The Hague 1975, p. 145–189. • »De voorgeschiedenis van de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland«, in: J.L. van der Gouw (ed.): Honderd jaar Provinciale Waterstaat, p. 9–42. HAAN, Ido de: »Een nieuwe staat«, in: Ido de Haan / Paul den Hoed / Henk te Velde (ed.): Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden, Amsterdam 2013, p. 9–33. HAM, Willem van der: Verover mij dat land. Lely en de Zuiderzeewerken, Amsterdam 2007, p. 173. • »Waterstaat«, in: Pots / Randeraad (ed.): Behoedzaam bestuur. Twee eeuwen provincie Zuid-Holland, Leiden 2014, p. 195–245. HOUWAART, Eddy: De hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 1840-1890, Groningen 1991. JOYCE, Patrick: The State of Freedom. A Social History of the British State since 1800, Cambridge 2013. PATEL, Kiran Klaus: »Provincialising European Union: Co-operation and Integration in Europe in Historical Perspective«, in: Contemporary European History 22 (2013), p. 649–673. KNIPPENBERG, Hans / Ben de Pater: De eenwording van Nederland: schaalvergroting en integratie sinds 1800, Nijmegen 1992. LEEUWEN, Marco H.D. van: »Armenzorg«, in: Jacques van Gerwen / Marco H.D. van Leeuwen (ed.): Studies over zekerheidsarrangementen. Risico’s, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen, Amsterdam and The Hague 1998, p. 276-316. LOO, Frank van: ›Den arme gegeven…‹. Een beschrijving van armoede, armenzorg en sociale zekerheid in Nederland, 1784-1965, Meppel 1981. MELIEF, P.B.A.: De strijd om de armenzorg in Nederland 1795-1854, Groningen 1955. NIEMEIJER, A.F.J.: »Een aangeharkt en dichtbevolkt laagland. Waterstaat, infrastructuur en verstedelijking «, Eelco Beukers / Thimo de Nijs (ed.): Geschiedenis van Holland, 1795 tot 2000, vol. 3a, Hilversum 2003, p. 93–185. POT, Peter: De Barendrechtse brug, ’s-Gravendeel 1988. POTS, Roel / Nico Randeraad (ed.): Behoedzaam bestuur. Twee eeuwen provincie Zuid-Holland, Leiden 2014. RAADSCHELDERS, Jos C.N. / Eran Vigoda-Gadot: Global Dimensions of Public Administration and Governance: a Comparative Voyage, Hoboken NJ 2015. ROOY, Piet de: Ons stipje op de waereldkaart. De politieke cultuur van modern Nederland, Amsterdam 2014. SAS, Niek C.F. van / Henk te Velde, De eeuw van de Grondwet. Grondwet en politiek in Nederland, 1798-1917, Deventer 1998. TRIGT, Paul van: »Zorg«, in: Pots / Randeraad (ed.): Behoedzaam bestuur. Twee eeuwen provincie Zuid-Holland, Leiden 2014, p. 339-360. VIJSELAAR, Joost / Timo Bolt: J.L.C. Schroeder van der Kolk en het ontstaan van de psychiatrie in Nederland, Amsterdam 2012. WIT, Jos de: Hoe provinciaal is de GGZ? Formele en informele betrokkenheid van de provinciale overheden bij de GGZ, 1884-1991, Utrecht 1991. WOLFFRAM, Dirk Jan: Vrij van wat neerdrukt en beklemt. Staat, gemeenschap, sociale politiek, 1870-1918, Amsterdam 2003.


Refbacks

  • Im Moment gibt es keine Refbacks


Copyright (c) 2017 Nico Randeraad, Stefan Couperus, Harm Kaal, Paul van Trigt